logo benedikte sejersen ux/ui designer
Meny

Prosjekt: Bandit

Rolle: UI/UX designer, utvikler

Varighet: 3 uker

Prosjektets visjon

Bandit er en app som tilbyr musikkeleskere mulighetene til å følge med og dra på konserter i deres nærområder. I dette prosjektet valgte jeg å bruke en målrettet designmetode som involverer personas, problemstilling, og mål og behov for brukerne. Målet var å lage en app som skiller seg ut fra de andre på markedet, og som tilbyr enkelhet og mulighet for å endre lokasjon på en effektiv og enkel måte.

Utfordringer

1)Gi en sømløs og fokusert brukeropplevelse
2)Designe en app som brukere vil bruke på daglig basis uten frustrasjoner
3)Tilby funksjoner og brukervennlige løsninger som ikke finnes på markedet
4)Lage enkel UI der produktet har hovedfokus
UI mobile screen for bandit app

Innblikk

Gjennom en brukersentrert designprosess med fokus på kvalitativ research gjennomførte jeg 4 intervjuer, kompetetiv analyse og usability test på de samme brukerne. Jeg begynte med å gi prosjektet en del nøkkelspørsmål.

Hva er produktet, og hvem er det for?

Hvilke frustrasjoner har brukerne møtt?

Hvem vil være den største konkurrenten?

Hva er det de primære brukerne trenger?

Hvilke type brukere er de viktigste?

Hvilke forventinger har de primære brukerne?

Gjennom Empathy mapping og user journeys fikk jeg muligheten til å empatisere og sette meg inn i brukernes persepktiv.
Problemstillingen for hver personas var:

Nora som en hardtarbeidende og travel sykepleier, trenger en forenklet og effektiv måte å booke konserter på fordi hun må planlegge hvordan hun skal jobbe og kombinere det å gå på konsert.

Kristian som en utforskende og aktiv forretningsmann, trenger muligheten til å utforske ny musikk, og slipper å ikke bli overveldet av all informasjonen fordi han liker å høre på ny musikk, og har vanskeligheter med å behandle mye informasjon om gangen.

Møt brukerne

persona Nora

Primær

Navn: Nora

År: 24

Yrke: Sykepleier

Nora er en jente som liker å jobbe mye, og tar på seg mange ekstra vakter for å spare penger til nye opplevelser. Hun liker å planlegger og er opptatt av effektivitet og forenkelse i hverdagen.
Hun trenger en app som tilbyr muligheter for å følge opp konserter, men også for å oppdage nye i nærområdet.

persona Kristian

Sekundær

Navn: Kristian

År: 37

Yrke: Prosjektleder

Kristian er en veldig aktiv person som elsker å høre og følge med på musikk og eventer, lokalt. Han har ingen tydelige favorittsjangre, og trenger derfor en app som hjelper han å oppdage nye konserter, artister og evnt. sjangre.
Som person er han nysgjerrig og avhengig av enkle og forståelsesfulle løsninger ettersom han har dysleksi.

Ved å finne ut pain points, hva som manglet på markedet og hvilke forventinger og behov brukerne har fant jeg dette ut gjennom ulik research.
I dette prosjektet brukte jeg Affinity Diagram for å strukturere og sortere. Etterpå laget jeg en oversikt over innsikt i brukernes oppførsel og mønstre, samt mulig løsninger..

affinity mapping in ux case study

Kompetetetiv Analyse

Ved å se på tre ulike konkurrenter som både er direkte og indirekte konkurrenter, fant jeg ut ulike likheter men også ulikheter. Jeg kom frem til 3 punkter for å sammenligne og for å skille mellom gode og dårlige løsninger, samt få nye idèer.
Dette er de tre punktene jeg gikk ut ifra:

  • God bruk av innhold og tekst vs. dårlig bruk av innhold og tekst
  • God UX vs. dårlig UX
  • God UI vs. dårlig UI
bandsintown app logo
eventbrite app logo
stubhub app logo

Forbereder veien

Jeg lagde en user flow som bygger på veien til å legge en konsert eller band til favorittsiden for å følge med, og ikke glemme konserten eller gå glipp av en.

case study userflow

Wireframe og Mockup

Denne wireflowen er en low-fidelity wireframe som fokuserer på user flowen som du finner over. Etterpå ble det gjort en nærmere sjekk i forhold til om alle UX-prinsipper var inkludert, og deretter implementert senere.

ux case study wireframe

Her ser du prototypen med endringer etter 2 runder (iterasjon), i en ferdig mockup lagd i Figma. Her implementerte jeg også med onboarding screens for å tydeliggjøre appens hovedfunksjon, og øke brukeropplevelsen for appen.

ux case study mockup

Usability Test

Jeg utførte to brukervennlige tester for å finne feil i userflowen, samt implementere og endre UI og UX elementer
Detter er noen av funnene fra denne testen:

eye icon

Brukerne trengte at favoritt- og følgeknappen var mer synlige

function icon

Favorittfunksjonen bør være mer tilgjengelig

issue icon

Brukere har problemer med å finne Discover siden

consistent icon

Mer konsistent navigasjon

Styleguide

ux case study styleguide

Takeaways

Som en musikkeleskende person, var dette prosjektet en veldig interessant oppgave å ta på meg. Med hjelp av personas og ulike kartleggings-metoder, fikk jeg muligheten til å sette meg inn i brukernes synspunkt og følelser, og dermed designe en app som fokuseres kun på brukersentrert design.
Hvis jeg skulle fulgt dette prosjektet videre ville jeg brukt et analyseringsprogram for å kartlegge og finne ut mulige oppståtte problemer.
Sjekk ut prototypen!